Anna du Rousier. Le legs sur trois continentes d’una religieuse deu Sacrè-Cœur

Producción científica: Capítulo del libro/informe/acta de congresoCapítulorevisión exhaustiva

Idioma originalFrancés
Título de la publicación alojadaFemmes, Genre et Catholicisme. Nouvelles recherches, nouveaux objects (France, XIXe-XXe siècles)
EditoresAnne Cova, Bruno Dumons
EditorialLARHRA Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes UMR 5190
ISBN (versión impresa) 9782953792898, 9791036543135
EstadoPublicada - 2012

Citar esto